Vårt serviceavtal
är smart & tryggt

Köper du ett vattenfilter från Aquvo betyder det att du alltid har tillgång till bra support och service. Det skiljer oss från många andra leverantörer.

Även om vi vet att våra vattenfilter kräver minimalt med underhåll, så bör ditt kontrolleras regelbundet. Efter en tids användning måste till exempel filterautomatiken rengöras. Det är också bra om man kontrollerar att inga värden har förändrats – att vattnet fortfarande håller hög kvalité. Allt detta ingår när du har ett serviceavtal hos oss på Aquvo Water Treatment.

I vårt serviceavtal ingår besök av en servicetekniker en gång om året. Du slipper själv ha koll på när det är dags att boka servicen – det sköter vi.

Välkommen att kontakta oss på Aquvo Water Treatment för mer information!