Registrering

Genom att registrera er produkt från Aquvo gäller er garanti. Det är viktigt att ni kan uppvisa kvitto från ert köp i samband med garantiärende även om ni registrerat er produkt här.

Om ni har flera produkter från Aquvo är det viktigt att ni registrerar var och en av produkterna även om inköpstillfället är på samma tidpunkt och kvitto.

Registrera din produkt här

Anläggningsadress

Faktureringsadress (om annan än anläggningsadress)

Kontaktuppgifter

Produktuppgifter

Övriga upplysningar

0 + 6 = ?