Vattenkvaliteten kan vara dålig av många orsaker. Därför räcker det inte med att lukta och smaka för att avgöra om din brunn är lämplig som dricksvatten.

Enligt Livsmedelsverket bör man lämna in ett vattenprov vart tredje år. Har man haft problem med vattenkvaliteten sedan tidigare re-kommenderas att man provtar sitt vatten oftare än så.

Det är extra viktigt om små barn ska dricka vattnet, eftersom de är känsliga för höga halter av vissa ämnen.