Rent vatten, är det så självklart?

Vattnet i ditt hem eller fritidshus ska vara rent, gott och nyttigt. Det borde vara självklart, men så är det inte alltid. Särskilt inte för dig som har egen brunn.

För mycket kalk eller järn i vattnet är vanliga problem. Det påverkar kanske inte din hälsa så mycket. Det kan dock ge dålig smak och lukt, tråkiga missfärgningar eller ställa till problem i dina köksmaskiner.

Föroreningar, mikroorganismer eller kemiska ämnen kan däremot få mer allvarliga konsekvenser. Då finns risk för akuta magsjukdomar eller negativa hälsoeffekter på lång sikt.

Kvaliteten på grundvattnet varierar över hela landet. Den påverkas bland annat av hur jorden och berggrunden ser ut, om det bedrivs jordbruk eller om det finns saltvatten i närområdet. Vattnet som kommer ur kranen kan även påverkas av materialet i ledningarna.

Vädret och årstiderna påverkar vattenkvaliteten mer än man kan tro. I extrema situationer såsom värme, torka, mycket nederbörd och översvämningar kan risken för smittspridning och föroreningar öka.